Přihlášky do soutěží KNS nutné zaslat do 31.1.2020

Pátek, 17. leden 2020, 14:04, racek

Dobrý den,

dne 22. února 2020 (sobota) se uskuteční Konference středočeského KNS (program jednání v Pozvánce), na kterou jste srdečně zváni. Jednání bude zahájeno od 10.00 hod. a místem konání bude opět klubovna oddílu Osnice (ulice Sportovní č.p. 579). Všechny potřebné dokumenty jsou umístěné v samostatných přílohách tohoto mailu. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou po jednom zvoleném zástupci z registrovaných klubů mužů i mládeže, po jednom zvoleném zástupci z každého ONS v něm sdružených. Dále pak členové VV KNS, pokud jsou zvolenými delegáty s hlasem rozhodujícím a hosté s hlasem poradním.

Upozornění: Podání přihlášek družstev mužů i mládeže a zaplacení startovného (částka 300 Kč za družstvo, mládež neplatí), bylo již dříve stanoveno do termínu 31. ledna 2020 (viz Zápis č.3/2019 ze dne 24.října 2019, článek 2.2 tohoto Zápisu: Splnění podmínek - přihlášky do ročníku 2020). Podle počtu podaných přihlášek připraví STK KNS (soutěže družstev mužů) a KM KNS (soutěže mládeže) herní systém a Rozpisy, pro jednotlivé soutěže 2020.

Poznámka: Přihlášky elektronicky na email sekretáře KNS: rackovskypeter@seznam.cz Startovné finančním převodem na účet KNS: 157135237/0600 (var. symbol viz Postupy k provádění fin. transakcí), včetně zaslání potvrzení o provedené platbě a to rovněž elektronicky na adresu sekretáře.

Poznámka: V době zaslání této Pozvánky ještě nebyla k dispozici účetní uzavírka KNS za rok 2019 (předpoklad ke konci měsíce ledna 2020). Další nezbytná dokumentace spojená s financováním svazu ( Zpráva o hospodaření svazu 2019, Zpráva revizní komise 2019, výnosy a náklady mládeže 2019 a Návrh rozpočtu na rok 2020) bude zaslána všem oddílům a ONS spolu se Zápisem č.1/2020 začátkem února 2020. Rovněž bude k dispozici na samotném jednání Konference v přiložené dokumentaci, kterou obdrží všichni účastníci jednání.

S ohledem na důležitost projednávaného, Vás žádám o maximální účast.

Se sportovním pozdravem
Ing. Peter Rackovský - sekretář KNS
Tel.:776245430

< zpět
Sezóna: