Tréninky a covid19

Úterý, 14. duben 2020, 10:45, racek

Vážení nohejbaloví přátelé,

po dlouhých týdnech Vám přináším povzbudivou informaci týkající se možnosti otevření některých sportovišť. Ministerstvo zdravotnictví svým Mimořádným opatřením č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 zařadilo nohejbal mezi „povolené“ sporty.
Podrobnosti a aktuální informace naleznete na odkazu http://www.agenturasport.cz/2020/04/07/od-utery-se-muze-sportovat-individualne-a-bez-rousek/.
Nohejbal je zařazen mezi individuální síťové sporty, a tudíž jsme se dostali do skupiny, která může svá venkovní sportoviště otevřít. Nesmí být v provozu zázemí a restaurace, nesmí se půjčovat míče. Tímto nařízením je dovolena pouze hra jednotlivců a dvojic s rozestupem 2 metrů. Neznamená to však, že se na hřišti sejde 10 hráčů, kteří budou na lavičce a na kurt půjdou pouze dvojice.
Nad pandemií není ještě vyhráno, dodržujte pravidla zpřísněné hygieny a respektujte prosím všechna nařízení Vlády ČR.
Rozhodnutí o otevření kurtů a dohled nad dodržováním ustanovení Národní sportovní agentury je v gesci jednotlivých klubů.
Nechceme svou nedisciplinovaností přispět k znovu zavření všech sportovišť.
Je skvělé, že už můžeme na kurty na singla nebo dvojky ????

Pravidla doporučená ČNS pro všechny hráče, hráčky a jejich doprovod jsou následující:

  • Vstup do nohejbalového areálu je povolen pouze osobám bez jakýchkoliv zdravotních problémů
  • Počet osob na jednom nohejbalovém kurtu je omezen na 2 hráče na každé straně
  • Nedoporučujeme konzumaci alkoholických nápojů během hry na sportovišti
  • Zázemí (šatny, sprchy, prostor recepce, restaurace) je uzavřeno
  • Sportovci, děti či doprovod jsou povinni mimo kurt používat roušku a za všech okolností dodržovat bezpečné rozestupy minimálně 2 metry
  • Při střídání hráčů na kurtu je potřeba počkat, než končící hráči kurt opustí, teprve poté mohou na kurt vstoupit hráči, kteří jdou hrát po nich
  • Po skončení hracího času jsou hráči povinni bezodkladně opustit areál
  • Doprovodu hráčů je zakázán vstup na kurty
  • Prosíme doprovod hráčů, aby po dobu tréninku hráčů areál opustil, nebo počkal v autě na parkovišti

Dodržování pravidel nastavených usnesením Ministerstva zdravotnictví je plně v kompetenci jednotlivých klubů a oddílů, při porušení hrozí pokuta v souladu s platným nařízením vlády.

Prosím zástupce KNS o rozeslání této zprávy na jednotlivé kluby v rámci kraje. Předem Vám velice děkuji za součinnost a věřím, že se brzy zase potkáme na kurtech při nohejbalových soutěžích či turnajích.

Se sportovním pozdravem
Kamil Kleník
prezident ČNS

< zpět
Sezóna: