Valná hromada KNS 2021

Středa, 27. leden 2021, 10:22, racek

Zdravím všechny,

Valná hromada středočeského KNS je naplánovaná (pokud to dovolí situace a aktuální vládní opatření) na sobotu 13.března 2021 od 10.00 hod. tradičně v klubovně oddílu NK Osnice. Všem delegátům a oddílům bude zaslána Pozvánka a ostatní nezbytná dokumentace k jednání nejpozději do termínu 31. ledna 2021. Termín podání Přihlášek do soutěží družstev mužů a mládeže ročníku 2021 a zaplacení startovného (300 Kč) je stanoven do 15. února 2021. Přihlášky zasílat na adresu sekretáře KNS a platby startovného na účet středočeského KNS (č.ú.: 157135237/0600). Za mládež se startovné nehradí.

Hezký zbytek dne, se sportovním pozdravem

Peter Rackovský - sekretář KNS

< zpět
Sezóna: