Zpráva VV 02/ 2019 okresu Mladá Boleslav

Pondělí, 08. duben 2019, 07:52, onsmb.estranky.cz

Zpráva VV 02/ 2019

(zápis z konference ONS Mladá Boleslav)

Dne 19. března 2019 se v sídle ČUS v Ml. Boleslavi konal aktiv vedoucích oddílů Okresního nohejbalového svazu Mladá Boleslav.

Celkem zúčastněno 10 zástupců oddílů: NK Boseň, SA Kolomuty, TJ Semčice, SK Jizerní Vtelno, S.K. NOHEJBAL Hlavenec, TJ Sokol Libáň, NK Bakov nad Jizerou, Sokol Bradlec, TJ Záryby, NK Obruby … omluveno : TJ Plazy, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Hrdlořezy Důl, Dobrovice

Za VV ONS Mladá Boleslav přítomni Ďurček Josef a Jareš Pavel …Šulc David (omluven)

Program konference:

 1. Zahájení, přivítání zástupců oddílů.
 2. Předání pohárů za rok 2018.
 3. Zpráva z konference KNS 2019.
 4. Hospodaření 2018 a rozpočet 2019.
 5. Příprava soutěží na rok 2019. (systém soutěží, pravidla, rozlosování)
 6. Diskuze.
 7. Ukončení .

Zahájení, přivítání zástupců oddílů

 • p. Ďurček přivítal jménem VV všechny přítomné zástupce oddílů a zahájil schůzi. Na úvod proběhlo hned hlasování ohledně schválení programu.

(pro 11/ proti 0/ zdržel se 0)

Předání pohárů za rok 2018

 • Finanční hotovosti za umístění v soutěži 2018 byly přeposlány na oddílové účty koncem roku 2018 a vše proběhlo v pořádku. Poháry pro nejlepší celky obou soutěží uplynulého roku byly předány na místě. Pohár za 1. místo OP 2018 oddílu TJ Plazy který převzal v zastoupení p. Štecha. Za 1. místo v OS 2018 oddílu TJ Semčice „C“, který převzal zástupce oddílu p. Hřebík.

OP : 1. místo TJ Plazy_pohár + 1.000,-Kč, 2. místo SK NOHEJBAL Hlavenec „A“_800,-Kč a 3. místo TJ Sokol Mn. Hradiště_ 600,-Kč

OS : 1. místo TJ Semčice „C“_pohár + 900,-Kč, 2. místo SA Kolomuty_700,-Kč a 3. místo TJ Záryby_500,-Kč

Zpráva z KNS

 • Nejvyšší soutěží, do které zasáhne zástupce okresu, bude krajský přebor. (SK Jizerní Vtelno)
 • Na konferenci KNS konané v Osnici jsme se řádně omluvili.
 • Kvalifikace o KS 2018 se opět nekonala. KNS se již dlouhodobě potýká s nedostatkem oddílů a tak do KS postupovali všichni, kdo měli zájem.
 • V letošním roce se opět nepodařilo dostatečně naplnit obě soutěže. KNS eviduje pouze 9 týmů.
 • Z Konference jsou pro nás závazné termíny odevzdání potvrzených soupisek oddílů před začátkem soutěže (30.4.), a zaslání konečných tabulek obou soutěží po skončení. (15.10.) Dále je pro nás závazný termín (31.8.) pro předběžné zaslání účastníka kvalifikace o KS 2019 a 25.9. pro řádnou přihlášku. Termín kvalifikace je 6.10. od 09:00 hod. a bude se konat pouze v případě, že bude naplněna kapacita 16-ti týmů pro krajské soutěže.

Hospodaření 2018 a rozpočet 2019

Hospodaření 2018 _následující dokumenty: roční výpis z účtu, faktura za nákup pohárů, smlouva o provedení práce …byly k dispozici všem vedoucím na aktivu

 • Příjmy: startovné 9.000 ,-Kč + pokuty, hostování, přestupy, registrace_ 2.110 ,-Kč
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 4.500 ,-Kč, odměna J. Ďurček 4.537 ,-Kč (čistého 3.750,-Kč), poháry za umístění 1.110 ,-Kč, členské OUS_svazy 500 ,-Kč
 • Příjmy celkem: 11.110 ,-Kč
 • Výdaje celkem: 10.647 ,-Kč
 • Hospodaření za rok 2018 = 463 ,-Kč

Rozpočet 2019

 • Příjmy: startovné 9.000 ,-Kč + hostování, přestupy, registrace k 21.03.2019 – 450 ,-Kč.
 • Výdaje: finanční odměny oddílům 4.500 ,-Kč, odměna J. Ďurček 4.537 -Kč (čistého 3.750,-Kč), poháry za umístění do 1.110 ,-Kč, členský příspěvek ČUS 500 ,-Kč, nákup míčů 3.520 ,-Kč,
 • Příjmy celkem: 9.450 ,-Kč
 • Výdaje celkem: 14.167 ,-Kč

K 31.12.2018 bylo na účtu ONS Ml. Boleslav 10.351 ,-Kč.

 • Odměna pro p. Josef Ďurček je stanovena podle počtu startujících oddílů v soutěžích/ 250,-Kč za oddíl (čistého). Odměna zahrnuje náklady na telefon, webové stránky ONS Ml. Boleslav, pravidelnou aktualizaci a bude vyplacena na základě Smlouvy o provedení práce. Pro soutěžní rok 2018 to bylo 15 x 250,-Kč_celkem 3.750,-Kč čistého.

 • Čísla oddílových účtů .

TJ Plazy: 259335459/0300

TJ Semčice: 1017713423/6100

SK Jizerní Vtelno: 2105940188/2700

TJ Sokol Mn. Hradiště: 209421535/0300

Sportovní areál Kolomuty: 8198246001/5500

Sokol Libáň: 214033334/0300

S.K. Nohejbal Hlavenec: 295588755/0300

Dobrovice: 1013957471/6100

NK Bakov nad Jizerou: 236932808/0300

NK Boseň: 107-3906790217/0100

Sokol Bradlec: 480702369/0800

Hrdlořezy Důl: 212616077/0300

TJ Záryby: 35-8824010267/0100

NK Obruby: 1023094016/6100

Příprava soutěží na rok 2019. (systém soutěží, pravidla, rozlosování)

Celkem přihlášeno 15 mužstev z 14-ti oddílů. Soutěž bude rozdělena na dvě výkonnostní třídy: Okresní přebor a Okresní soutěž.

Okresní přebor: TJ Plazy (3), SK Jizerní Vtelno „B“ (4), NK, TJ Sokol Mnichovo Hradiště (1), Sokol Libáň (2), S.K. Nohejbal Hlavenec „A“ (5), TJ Hrdlořezy Důl (6)

Okresní soutěž: NK Bakov nad Jizerou (5), TJ Semčice (6), Dobrovice (2), Sportovní areál Kolomuty (7), S.K. Nohejbal Hlavenec „B“ (4) a Sokol Bradlec (9), NK Boseň (10), TJ Záryby (8) a NK Obruby (1) a volno (3)

V závorce jsou uvedená vylosovaná čísla, která určila soupeře pro první kolo.

 • Informace k jednotlivým soutěžím obsaženy v  „ Herní řád ONS Mladá Boleslav“ _viz příloha
 • Kompletní rozlosování OP, OS_viz příloha „ Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav 2019“/ „Rozlosovani Okresni souteze ONS Ml. Boleslav 2019“.
 • Veškeré platby provádět na účet č. 248313676/ 0300 , vs 26! Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte název oddílu.
 • Veškeré platby viz. příloha „ Platby 04/ 2019“ prosím uhradit nejpozději do 22.4.2019 . V opačném případě hrozí oddílu pokuta 200,-Kč za neuhrazení do termínu viz. „ Herní řád ONS Mladá Boleslav“. Do začátku soutěží musí být vše řádně uhrazeno, jinak nebude oddílu povolen start v soutěži a hrozí mu další postihy včetně kontumace atd.

Přestupy:

 • xxx

Hostování:

 • Miroslav Babovák – TJ Spartak Čelákovice >>> TJ Záryby
 • Miroslav Kodera – TJ Spartak Čelákovice >>> TJ Záryby
 • Šnýdr Martin – TJ Pazy >>> SA Kolomuty
 • Konečný Jakub – TJ Semčice >>> SA Kolomuty
 • Jezdínský Jiří – TJ Sokol Brodce n. Jizerou >>> NK Bakov nad Jizerou

Nové registrace:

 • Capouch Dominik – TJ Záryby
 • Kubaška Milan – TJ Záryby
 • Pechan Matěj – TJ Sokol Bradlec
 • Mužíček Karel – NK Obruby
 • Suchánek Roman – NK Obruby
 • Toms Libor – NK Obruby
 • Konývka Aleš – NK Obruby
 • Hejl Přemysl – NK Obruby
 • Hejl Vladislav – NK Obruby
 • Král Jaroslav – NK Obruby
 • Adam Dominik – NK Obruby
 • Pasecký Lukáš – NK Obruby
 • Boček Miroslav – NK Obruby
 • Beneš David – NK Obruby
 • Bartoš Ondřej – RANČ Dobrovice

Nedostatky:

Informace:

 • VV v loňském roce pracoval ve tříčlenném složení: p. Josef Ďurček (předseda, sekretář), p. Pavel Jareš (místopředseda, STK) a p. David Šulc (člen VV)
 • VV se pravidelně neschází a vše řeší operativně po emailu nebo telefonicky.

Diskuze

p. Ďurček (ONS MB) …přednesl návrh p. Landsingera (TJ Plazy) hrát OP na tři dopady. O návrhu hlasovali 3 zástupci OP_pro -0/ proti – 3/ zdržel se – 0. Návrh nebyl přijat.

p. Blanárová (TJ Záryby) …navrhuje vypustit zápas v singlu a případně ho nahradit jinou disciplínou. Diskuze ohledně platnosti návrhu pro obě soutěže, případně jakou disciplínou, umístění v zápase apod.

p. Ďurček (ONS MB) …nechal hlasovat týmy z OP o návrhu p. Blanárové. O návrhu hlasovali 3 zástupci OP_pro -0/ proti – 3/ zdržel se – 0. Návrh nebyl přijat.

p. Ďurček (ONS MB) …nechal hlasovat týmy z OS o návrhu p. Blanárové. O návrhu hlasovalo 6 zástupců OS_pro -3/ proti – 3/ zdržel se – 0. O podobě návrhu se dále hovořilo. Místo singlu by se mohl vrátit zápas křížové dvojky. Proti křížové dvojce „hovoří“ vytíženost hráčů, kde minimální počet 4 hráčů by musel odehrát celé utkání bez odpočinku a případného střídání. OS se hraje pro „radost“ a vytížení hráčů by bylo větší než v OP.

p. Ďurček (ONS MB)…na základě další diskuze o singlu navrhuje …podoba zápasů pro OS zůstává stejná (7 zápasů) včetně singlu. Je ale možné, že se týmy mohou před zápasem domluvit, že singl hrát nebudou, pokud to stav utkání dovolí. Pokud stav utkání po posledním odehraném zápase (2-trojice) bude nerozhodnutý, musí se singl odehrát … O návrhu hlasovalo 6 zástupců OS_pro -6/ proti – 0/ zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

p. Štecha (SA Kolomuty) …vypustit podmínění vyplácení odměny za umístění v OS na konci roku spojenou s postupem do vyšší soutěže. … O návrhu hlasovali všichni_pro -9/ proti – 0/ zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

 1. Ukončení

Pan Ďurček poděkoval všem zúčastněným za pozornost. Popřál hodně zdraví, sportovních úspěchů do nadcházejícího ročníku a ukončil schůzi.

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

Herni rad nohejbalovych soutezi ONS Mlada Boleslav platny od 01.04.2019

Adresar oddílu ONS Ml. Boleslav_2019

Rozlosovani Okresniho preboru ONS Ml. Boleslav_2019

Rozlosovani Okresniho souteze ONS Ml. Boleslav_2019

Prázdný zápis z utkání

Účetnictví 2018

zpracoval: Ďurček Josef

< zpět
Sezóna: