Volba členů Rady ČNS na období 2024 - 2027

Úterý, 07. listopad 2023, 23:02, racek

Zdravím všechny předsedy okresních VV, zástupců klubů sdružených ve středočeském KNS a členů VV KNS,v příloze vám všem přeposílám výzvu VV ČNS týkající se volby nových členů Rady ČNS pro nadcházející období 2024 - 2027. Jak víte mimořádná VH ČNS konaná v březnu 2019 rozhodla o změně Stanov ČNS, kde funkci druhého nejvyššího orgánu ČNS – Konference nově převzala Rada ČNS, volená na čtyřleté funkční období. Hlavním důvodem bylo zjednodušení a zrychlení rozhodování na vyšší úrovni.

Ke dni 31.12.2023 končí funkční období stávajícím členům Rady za středočeský KNS: Martin Flekáč (Čelákovice), Jiří Očenášek (Nymburk), Peter Rackovský (Čáslav), Jan Sýkora (Český Brod) a Miloslav Ziegler (Benešov) a děkuji jim za jejich odvedenou práci.

Počet členů rady volených KNS je dán počtem v něm sdružených klubů. Středočeský kraj má možnost nyní zvolit dva členy Rady. Počty volených členů Rady jsou podrobně uvedeny v Příloze tohoto mailu v souladu se stanovy ČNS. KNS je povinen provést volbu v průběhu listopadu a prosince 2023 tak, aby Rada v novém složení byla schopna vykonávat svoji činnost od 1. ledna 2024. Volba členů Rady nemusí proběhnout na Shromáždění KNS, ale je zde možnost korespondenční volby mimo zasedání. K tomu je nutná nominace kandidátů z řad klubů sdružených ve středočeském KNS, nebo je navrhne sám krajský výbor. Při výběru kandidátů je nutné klást důraz na odbornou zdatnost a jejich spolehlivost účastnit se každoročního březnového zasedání Rady ČNS, kde se pouze zde projednávají případné navrhované změny v Soutěžním a Disciplinárním řádu.

Tímto vás všechny žádám o předání informace ohledně možné kandidatury do Rady ČNS všem klubům ve vaši působnosti a případné kandidáty s jejích stručnou charakteristikou (jméno, příjmení, klubová příslušnost, hráč/funkcionář apod.) zašlete zpět na moji emailovou adresu do termínu 28.11.2023. Připomínám, že za klub je možný pouze jeden kandidát.

Následně sekretář KNS zašle všem jmenovitý seznam kandidátů do Rady ČNS a proběhne korespondenční volba do určeného termínu (min. 10 dnů). Za středočeský KNS budou zvoleni dva členové Rady s nejvyšším počtem hlasů. V případě nezájmu kandidatury z řad klubů, navrhne možné kandidáty sám krajský VV.

Předem děkuji všem za spolupráci při volbě nových členů Rady

Hezký den
Peter Rackovský - sekretář KNS

< zpět
Sezóna: