ZPRAVODAJE KRAJSKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU

 

 Zpravodaj KNS 2024

 Zpravodaj KNS 2023

 Zpravodaj KNS 2022

 Zpravodaj KNS 2021

 Zpravodaj KNS 2020

 Zpravodaj KNS 2019

 Zpravodaj KNS 2018 

 

Zpravodaj KNS 2017

Zpravodaj KNS 2016 

Zápis Konference KNS 2016

 

Zpravodaj KNS 2015

Rozhodnutí VV KNS k plnění povinnosti klubů 2015

 

Zápis Konference KNS 2015

 

Příloha č.1 Zpráva o činnosti VV KNS 2014

Příloha č.2 Zpráva STK 2014

Příloha č.3 Zpráva KM 2014

Příloha č.4 Zpráva o hospodaření KNS 2014

Příloha č.5 Zpráva Komise rozhodčích 2014

Příloha č.6 Zprava KPR 2014

Příloha č.7 Zpráva revízní komise KNS 2014

Příloha č.8 Postupy finančních transakcí a přehled čísel účtů oddílů

Příloha č.9 Návrh rozpočtu KNS 2015

Příloha č.10 Usnesení Konference KNS 2015

 

 

Příloha č.1 Zápisu VV KNS 1-2015

Pozvánka na Konferenci KNS 2015

Konference KNS - Jednací řád

Konference KNS - mandát

 

Podmínky kvalifikace o KS 2015

Propozice, kvalifikace o KS 2015

Herní systém kvalifikace o KS 2015

 

Zpravodaj KNS 2014
 

Aktualizace čísel účtů oddílů

Aktualizace adresáře KNS 2014

Rozlosování soutěží mužů 2014

  

Zápis Konference KNS konané dne 1.2.2014 v Osnici

Příloha č.1 Zpráva o činnosti VV KNS 2013

Příloha č.2 Zpráva STK

Příloha č.3 Zpráva Komise mládeže 2013

Příloha č.4 Zpráva o hospodaření KNS - 2013

Příloha č.5 Zpráva Komise rozhodčích

Příloha č.6 Zpráva Komise propagace a rozvoje za soutěžní ročník 2013

Příloha č.7 Zpráva revízní komise KNS 2013

Příloha č.8 Systém sestupu -postupu KNS

Příloha č.9 Postupy finančních transakcí a přehled čísel účtů oddílů

Příloha č.10 Návrh rozpočtu KNS 2014

Příloha č.11 Usnesení Konference

 

Postupy finančních transakcí na účet KNS a přehled čísel účtů oddílů

Termínový kalendář 2014

Pozvánka na Konferenci KNS

Konference KNS - mandát

 

Propozice pro kvalifikaci do KS 2014

Systém kvalifikace 4 - 7 družstev

Zpravodaj KNS 2013

Registrace oddílů,klubů a členské příspěvky v ČNS

Zápis z valné hromady KNS konané dne 2.2.2013 v Osnici

Směrníce č.2/2013 o plnění povinnosti mládeže dle soutěžníhé řádu 3.1.5 f

Pozvánka na valnou hromadu KNS 2013

Jenací řád VH KMS 2013 

 

Systém postupu a sestupu v KNS 

Zpravodaj KNS 2012

 

Příloha č.1: Klíč k provádění finančních transakci na účet KNS

Příloha č.2: Platný seznam čísel účtů jednotlivých oddílů

Příloha č.3: Rozlosování Krajského přeboru + Krajské soutěže, soutěžního ročníku 2012

Zápis z valné hromady KNS konané dné 28.1.2012 v Osnici 

Zpráva o činnosti VV KNS 2011-Příloha č.1.

Zprava STK za rok 2011 - Příloha č.2.

Zpráva KM za rok 2011- Příloha č.3.

Zpráva o hospodaření 2011- Příloha č.4.

Seznam rozhodčích v družstvech Stř.kraje 2012 - Příloha č.5.

Doplněk systém postupu-sestupu KNS - Příloha č.6.

Seznam platných čísel účtů družstev 2012 - Příloha č.7.

Pozvánka na Konferenci KNS 2012 

Propozice pro kvalifikaci do KS 2012 

Zpravodaj KNS 2011 

Zápis z valné hromady KNS konané dné 27.11.2010 v Osnici 
 

 

Sezóna: