Zpráva VV 01/ 2024 okresu Mladá Boleslav

Úterý, 02. duben 2024, 08:59, onsmb.estranky.cz

Dne 20. března 2024 se uskutečnila v Jizerním Vtelně konference oddílů ONS Mladá Boleslav.

Celkem zúčastněno 8 zástupců oddílů: SK Jizerní Vtelno, S.K. NOHEJBAL Hlavenec, TJ Sokol Libáň, NK Obruby, NK Benátky nad Jizerou, NK Bradlec, NK Boseň, Nohejbal Čechie

omluveno: TJ Semčice, NK Sudovo Hlavno

neomluveno: TJ Sokol Mnichovo Hradiště, SA Kolomuty

za VV ONS Mladá Boleslav přítomni Ďurček Josef, Jareš Pavel

omluven: Šulc David

Program konference:

 1. zahájení, přivítání zástupců oddílů
 2. schválení programu konference 2024
 3. volba orgánů konference
 4. zpráva mandátové komise
 5. vyhodnocení soutěží za rok 2023
 6. informace z ČNS, KNS
 7. hospodaření 2023 a rozpočet 2024
 8. příprava soutěží na rok 2024 (systém soutěží, pravidla, rozlosování)
 9. diskuze
 10. ukončení

 1. Zahájení, přivítání zástupců oddílů.

 • p. Ďurček přivítal jménem VV všechny přítomné zástupce oddílů

 • ujal se moderování a zahájil schůzi

 1. Schválení programu konference.

 • hlasování ohledně schválení programu. Nikdo z přítomných neměl připomínky a nic k doplnění.

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 1. Volba orgánů konference.

 • mandátová komise_navržen byl p. Pelda
 • zapisovatel_navržen byl p. Ďurček
 • ověřovatel_navržen byl p. Dejmek

Nikdo z přítomných neměl připomínky ani nic k doplnění.

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 1. Zpráva mandátové komise.

 • celkem je přítomno 10 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je nadpoloviční většina …konference je  unašeníschopná

 1. Vyhodnocení soutěží za rok 2023

 • finanční hotovosti za umístění v soutěži 2023 byly přeposlány na oddílové účty koncem roku 2023 a vše proběhlo v pořádku. Přeborníkem okresu Mladá Boleslav se stal oddíl S.K. NOHEJBAL Hlavenec „A“.

OP : 1. místo S.K. Nohejbal Hlavenec „A“_1.000,-Kč

2. místo SK Jizerní Vtelno_900,-Kč

3. místo NK Bradlec „A“_800,-Kč

OS : 1. místo NK Benátky nad Jizerou_900,-Kč

2. místo TJ Sokol Mnichovo Hradiště_800,-Kč

3. místo S.K. Nohejbal Hlavenec „B“_700,-Kč

 1. Informace z ČNS, KNS

 • v IS u ČNS je pro rok 2024 potřeba uhradit oddílový příspěvek. Výše příspěvku pro rok 2024 je 700,-Kč. (Jedná se o tým. Pokud má oddíl v soutěži dva týmy, tak je to 2x700,-Kč.) Částka bude automaticky vygenerována a bude možná okamžitá platba převodem z účtu.
 • do „oddílové karty“ bude možné zapsat všechny hráče a dále vytvořit z těchto hráčů soupisku. Za každého hráče na soupisce (aktivní) zaplatí oddíl hráčský příspěvek 200,-Kč/ hráč. Částka bude automaticky vygenerována a bude možná okamžitá platba převodem z účtu.
 • za „neaktivní“ hráče (nejsou na soupisce) bude po sezóně nutné uhradit „udržovací“ poplatek 20,-Kč/ hráč
 • veškeré příchozí platby za oddílové a hráčské příspěvky Mladá Boleslav budou poukázány na podúčet ONS Mladá Boleslav u ČNS. ČNS si žádnou částku z příspěvků neponechá.
 • poplatky za přestup, hostování, postaršení, …nejsou poukázány na podúčet ONS Mladá Boleslav

 1. Hospodaření 2023 a rozpočet 2024

Hospodaření 2023

Kompletní vyúčtování sezóny 2023 včetně faktur bylo posláno emailem dne 01.11.2024 na vedoucí oddílů.

 • příjmy: oddílový příspěvek + členský příspěvek 30.000 ,-Kč (20.200,-Kč + 9.800,-Kč)
 • výdaje: finanční odměny oddílům 5.100 ,-Kč, odměna J. Ďurček 5.200 ,-Kč (čistého), pohár za umístění 1.200 ,-Kč

Ze sečtené výdajové složky (8.015,-Kč) se částka vydělila počtem mužstev (13) a získaly se náklady na sezónu. Cca. 620,-Kč. (3.485,-Kč bylo sekretáři vyplaceno ze starého zaniklého účtu u ČUS Mladá Boleslav. Pokuty vy výši 1.000,-Kč byly ponechány na novém účtu u ČNS jako rezerva.)

Rozpočet 2024

 • rozpočet bude tvořen z příjmové složky za oddílové, hráčské příspěvky a pokuty za rok 2023. Poplatky za přestupy a hostování se hradí na účet ČNS a nejsou součástí rozpočtu ONS Mladá Boleslav.

 • mezi výdaje řadíme odměny oddílům za umístění 5.100,-Kč, odměna J. Ďurček 5.600,-Kč, poháry za umístění cca. 1.200,-Kč

 • odměna pro p. Ďurček je stanovena podle počtu startujících mužstev v soutěžích 400,-Kč za mužstvo (čistého). Odměna zahrnuje náklady na telefon, práci STK, předsedy ONS MB, sekretáře, správu webových stránek ONS MB, pravidelnou aktualizaci a bude vyplacena na základě Smlouvy o provedení práce. Smlouvu podepisuje místopředseda ONS MB.

 • na konci sezóny se sečtou všechny výdaje, od kterých se odečte částka za případné pokuty. Výsledná suma se vydělí počtem oddílů a stanový se náklady na sezónu pro oddíl. Od příchozích plateb za oddíl a hráče se odečte náklad na sezónu a zbytek peněz se převede zpět na oddílový účet.

 • náhrada cestovního výdaje pro p. Jareše, který byl v Praze pro nohejbalové míče. 7,-Kč/ km. Trasa Mladá Boleslav – Letňany. (52 km) 364,-Kč

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 1. Příprava soutěží na rok 2024. (systém soutěží, pravidla, rozlosování)

Celkem přihlášeno 14 mužstev z 12-ti oddílů. Soutěž bude rozdělena na dvě skupiny Okresní přebor (OP) a Okresní soutěž (OS).

OP: S.K. Nohejbal Hlavenec „A“ (5), TJ Semčice (3), SK Jizerní Vtelno (4), Sokol Libáň (6), NK Bradlec „A“ (1), NK Benátky nad Jizerou (2), TJ Sokol Mnichovo Hradiště (7)

OS: Sportovní areál Kolomuty (4), S.K. Nohejbal Hlavenec „B“ (3), NK Boseň (5), NK Obruby (1), NK Bradlec „B“ (7), Čechie Čejetice (6), NK Sudovo Hlavno (2)

 • v závorce je vylosované číslo pro rozpis (VOLNO – 8)

Informace:

 • VV v loňském roce pracoval ve tříčlenném složení: p. Josef Ďurček (předseda, STK), p. Pavel Jareš (místopředseda) a p. David Šulc (člen VV)

 • VV se pravidelně neschází a vše řeší operativně po emailu nebo telefonicky.

 1. Diskuze
 • Ďurček Josef – do začátku soutěží musí být uhrazen oddílový příspěvek spolu s hráčskými příspěvky

 • Pelda Miroslav (NK Boseň) – z důvodu rekonstrukce areálu odehraje tým Bosně celou první polovinu soutěže na hřišti soupeřů.

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 • Matouš Petr (Mn. Hradiště) – SMS dotaz_termín domácích zápasů úterý

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 • Hlaváč Marek (Bradlec) – vyjímka na rozměr domácího hřiště + se nebude pískat změna povrchu

(pro 10/ proti 0/ zdržel se 0)

 1. Ukončení

Pan Ďurček poděkoval všem za účast. Popřál hodně zdraví, sportovních úspěchů do nadcházejícího ročníku a ukončil schůzi.

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

Herni rad nohejbalovych soutezi ONS Mlada Boleslav platny od 01.04.2024

Adresar oddilu ONS Ml. Boleslav_2024

Rozlosovani OP_ONS Ml. Boleslav 2024

Rozlosovani OS_ONS Ml. Boleslav 2024

Prázdný zápis z utkání

zpracoval: Ďurček Josef

< zpět
Sezóna: