Mládež

Rozpis soutěže KNS 2022

 

Přebor/turnaj

Pořadatel/místo

Termín

Prezence/začátek

Turnaj trojic

Český Brod

1.5.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj dvojic

Dolní Počernice

15.5.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj trojic

Slaný

29.5.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj dvojic

Benešov

12.6.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj trojic

Český Brod

26.6.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj dvojic

Benešov

4.9.2022

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj jednotlivců

Semčice

18.9.2022

08.45 hod./09.00 hod.

 

Rozpis soutěže KNS 2020

Přebor/turnaj

Pořadatel/místo

Termín

Prezence/začátek

Krajský přebor dvojic

Český Brod

24.5.2020

08.45 hod./09.00 hod.

1. Turnaj dvojic

Benešov

7.6.2020

08.45 hod./09.00 hod.

Krajský přebor trojic

 Konojedy

14.6.2020

08.45 hod./09.00 hod.

1. Turnaj trojic

Slaný

21.6.2020

08.45 hod./09.00 hod.

2. Turnaj dvojic

Slaný

6.9.2020

08.45 hod./09.00 hod.

2. Turnaj trojic

Čáslav

13.9.2020

08.45 hod./09.00 hod.

1. Turnaj jednotlivců

Český Brod

27.9.2020

08.45 hod./09.00 hod.

Rozpis soutěže KNS 2019

 

Přebor/turnaj

Pořadatel/místo

Termín

Prezence/začátek

Krajský přebor trojic

Český Brod

5.5.2019

08.45 hod./09.00 hod.

Krajský přebor dvojic

Čelákovice

12.5.2019

ZRUŠEN

1. Turnaj trojic

Slaný

26.5.2019

08.45 hod./09.00 hod.

Krajský přebor dvojic

Čáslav

2.6.2019

08.45 hod./09.00 hod.

1. Turnaj dvojic

Český Brod

9.6.2019

08.45 hod./09.00 hod.

2. Turnaj trojic

Benešov

23.6.2019

08.45 hod./09.00 hod.

2. Turnaj dvojic

Čáslav

1.9.2019

08.45 hod./09.00 hod.

Turnaj jednotlivců

Slaný

15.9.2019

08.45 hod./09.00 hod.Rozpis soutěže KNS 2018

Dorost + žáci

Pořadatel

KP3 ( 6.5. ) Memoriál J. Krále

Český Brod

KP2 ( 13.5. ) Memoriál M. Potůčka

Slaný

T3 ( 27.5. ) Memoriál P. Kočiše

Čáslav

T2 ( 10.6. )

Čáslav

T3 ( 24.6. )

Šacung Benešov

T2 ( 2.9. )

Čáslav

T1 ( 16.9. )

Slaný

Zbytek informací k nalezení zde


Rozpis soutěže KNS 2017

Přebor/turnaj Pořadatel/místo Termín Prezence/začátek
Krajský přebor trojic Český Brod 7.5.2017 08.45 hod./09.00 hod.
Krajský přebor dvojic Čáslav 14.5.2017 08.45 hod./09.00 hod.
1. Turnaj trojic Slaný 28.5.2017 08.45 hod./09.00 hod.
1. Turnaj dvojic Slaný 11.6.2017 08.45 hod./09.00 hod.
2. Turnaj trojic Čelákovice 25.6.2017 08.45 hod./09.00 hod.
2. Turnaj dvojic Čelákovice 3.9.2017 08.45 hod./09.00 hod.
Turnaj jednotlivců Čáslav 17.9.2017 08.45 hod./09.00 hod.

 

Zbytek informací k nalezení zde

Rozpis soutěže KNS 2014

 

Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů s tímto upřesněním:

 

 

2.1 Systém soutěže

 

S ohledem na počet podaných přihlášek, pro soutěže dorostu i žactva rozhodla Konference o sloučení soutěží do jedné kategorie. Toto sloučení není v rozporu s platným SŘ ( 3.1.5f ) a zněním Směrnice č.2/2013 ČNS, platné od 6.1.2013 o podmínkách splnění povinnosti mládeže.

 

Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců.

 

Řídící orgán KNS rozhodl:

 

* Družstvo včetně náhradníků v sestavě nad 15 let věku bude startovat jako dorostenecké družstvo a tím budou pro něj platit dva dopady míče.

 

* Družstvo včetně náhradníků v sestavě 15 let a mladší bude startovat jako žákovské družstvo a tím budou pro něj povoleny tři dopady míče.

 

* Družstva včetně náhradníků smíšená z hráčů v sestavě nad i do 15 let věku budou startovat jako dorostenecká družstva a tím budou pro ně platit dva dopady míče.

 

* V soutěži jednotlivců bude platit pro hráče nad 15 let jeden dopad míče a pro hráče do 15 let věku a mladší povoleny dva dopady míče.

 

* Výška sítě na akcích mládeže bude jednotná tj. 110 cm ( +/- 2 cm ).

 

Poznámka: Vše výše uvedené platí bez rozdílu, pro přebory i turnaje.

 

 

 

Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS. Pro ligová družstva mužů řízená VV ČNS, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěže družstev dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost zařadit jedno družstvo do dlouhodobé soutěže žen, nebo mládeže pořádané KNS. Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f stojí výhradně na straně družstev! Při celkovém počtu účastí družstva mládeže na turnajích nižším než 5 je družstvo mužů ( VV ČNS ) a družstvo mládeže ( VV KNS ) ze soutěže vyloučeno!

 

Poznámka:

 

o Registrační průkazky se budou v roce 2014 vyhotovovat pouze pro hráče mladší 15 let, kteří tento průkaz nemají. Čísla registrací na nových průkazkách dle registru ČNS.

 

o Směrnice č.2/2013 O povinnosti plnění mládeže dle SŘ ČNS čl.3.1.5f platná od 6.1.2013 je k dispozici na webu ČNS.

 

 

 

2.2 Podmínky účasti

 

Účast družstev je omezena věkem soutěžících a v soutěžích mohou startovat pouze hráči narozeni v r. 1995 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho družstva. Při nesplnění teto podmínky nemá družstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněž mu nebude započtena účast na těchto akcích!

 

2.3 Bodování jednotlivých akcí

 

1. místo = 9 bodů   4.místo = 4 body

 

2. místo = 7 bodů   5.místo = 3 body

 

3. místo = 5 bodů   6.místo = 2 body

 

Každé další umístění = 1 bod

 

Do celkového bodování budou jednomu družstvu započteny body za jednu trojici, dvě dvojice a dva jednotlivce z každého přeboru, nebo turnaje. Družstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul ? PŘEBORNÍK KRAJE 2014.

 

 

 

2.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad

 

Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně vyplní a v elektronické podobě odešle do 48 hod. pořádající oddíl na adresu předsedy komise mládeže: Komise mládeže: miloslav.vach@centrum.cz, nebo na adresu: p. Miloslav Vach, Okružní 677, Uhlířské Janovice, 285 04, tel.: 775557882.

 

Upozornění: Pokud pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou dokumentaci k proplácení náležitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i cestovní náklady poškozeným družstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy ( vedoucí + družstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu. Řídící orgán soutěže v tomto případě stanoví termín splnění těchto náhrad z provinění. V opačném případě bude proviněnému oddílu/pořadateli zastavená soutěžní činnost! Řídící orgán soutěže doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení možných námitek.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

DOROST

Rozpis soutěže KNS 2013

 

Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů s tímto upřesněním:

 

4.1 Systém soutěže


Na základě platného SŘ ( 3.1.5f ) a znění Směrnice č.2/2013 ČNS, platné od 6.1.2013 proběhne soutěţ turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých termínech ve sloţení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Sloučení společně do jednoho termínu pro ţáky a dorost proběhne u dvou turnajů trojic ( z toho 1x KP trojic ) a jednoho turnaje jednotlivců. Pro sloučené termíny turnajů žáků a dorostu platí, že hráč může startovat pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě v obou probíhajících soutěžích! Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněţ mu nebude započtena účast na těchto akcích!
Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená druţstva v dlouhodobých krajských soutěţích muţů je povinná účast mládeţe minimálně na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS v obou kategoriích. Pro ligová druţstva muţů řízená VV ČNS, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěţe druţstev dorostu nebo ţen svá druţstva, mají za povinnost zařadit jedno druţstvo do dlouhodobé soutěţe ţen, dorostu nebo ţactva pořádané KNS. Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f stojí výhradně na straně družstev! Při celkovém počtu účastí druţstva mládeţe na turnajích niţším neţ 5 je druţstvo muţů ( VV ČNS ) a druţstvo mládeţe ligového týmu ( VV KNS ) ze soutěže vyloučeno! Dva dopady v soutěţi dvojic, trojic a jeden dopad v soutěţi jednotlivců.
Poznámka:
a) Registrační průkazky se budou vydávat v roce 2013 pouze v ţákovské kategorii a to pro nové hráče, kteří tento průkaz nemají.
b) Směrnice č.2/2013 O povinnosti plnění mládeţe dle SŘ ČNS čl.3.1.5f platná od 6.1.2013 je k dispozici na webu ČNS. Směrnici obdrţely elektronicky ( dne 8.2.2013 ) všechny oddíly a svazy středočeského KNS jako samostatnou Přílohu spolu se Zápisem z VH KNS.

4.2 Podmínky účasti


Účast druţstev je omezena pouze věkem soutěţících a v dorosteneckých soutěţích mohou startovat pouze hráči narozeni v r. 1994 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho druţstva. Pro sloučené termíny turnajů žáků a dorostu platí, že hráč může startovat pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě v obou probíhajících soutěžích!
Při nesplnění těchto podmínek nemá druţstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněţ mu nebude započtena účast na těchto akcích!

4.3 Bodování jednotlivých akcí, vítěz


1. místo = 9 bodů 4.místo = 4 body
2. místo = 7 bodů 5.místo = 3 body
3. místo = 5 bodů 6.místo = 2 body
Kaţdé další umístění = 1 bod
Do celkového bodování budou jednomu druţstvu započteny body za jednu trojici, dvě dvojice a dva jednotlivce z kaţdého přeboru, nebo turnaje. Druţstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul ? PŘEBORNÍK KRAJE 2013.

4.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad


Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně vyplní a v elektronické podobě odešle do 48 hod. pořádající oddíl na adresu předsedy komise mládeže: viedfr@seznam.cz Upozornění: Pokud pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou
17
dokumentaci k proplácení náleţitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i cestovní náklady poškozeným druţstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy
( vedoucí + druţstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu. Řídící orgán soutěţe v tomto případě stanoví termín splnění těchto úhrad z provinění. V opačném případě bude proviněnému oddílu/pořadateli zastavená soutěţní činnost! Řídící orgán soutěţe doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení moţných námitek.

4.5 Náklady


Viz čl. 3.2.11 tohoto Zpravodaje.
Do formuláře cestovních náhrad uvádět:
Přebor/turnaj trojic: vedoucí + tři hráči
Přebor/turnaj dvojic: vedoucí + dva hráči
Turnaj jednotlivců: vedoucí + jednotlivec

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOROST

Rozpis soutěže KNS 2012

 

Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů s tímto upřesněním:

 

4.1 Systém soutěže

 

Na základě znění Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 2012 platného od 1.1.2012 a závěrů Konference KNS proběhne soutěž turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Sloučení společně do jednoho termínu pro žáky a dorost proběhne u dvou turnajů trojic a jednoho turnaje jednotlivců. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS v kategorii dorostu! Pro ligová družstva mužů řízená VV ČNS, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěže družstev dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost zařadit jedno družstvo do dlouhodobé soutěže žen, dorostu nebo žactva pořádané KNS. Při celkovém počtu účastí družstva dorostu na turnajích nižším než 5 je družstvo mužů ( VV ČNS ) a dorostu (  VV KNS ) ze soutěže  vyloučeno! Dva dopady v soutěži dvojic, trojic a jeden dopad v soutěži jednotlivců.

 

 

 

4.2 Podmínky účasti

 

Účast družstev je omezena pouze věkem soutěžících a v dorosteneckých soutěžích mohou startovat pouze hráči narozeni v r. 1993 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho družstva. Pro sloučené termíny turnajů žáků a dorostu platí, že hráč může startovat pouze na akci žáků, nebo dorostu a ne střídavě v obou probíhajících soutěžích!

 

Při nesplnění těchto podmínek nemá družstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněž mu nebude započtena účast na těchto akcích!

 

 

 

4.3 Bodování jednotlivých akcí, vítěz

 

1. místo            =          9 bodů                         4.místo =          4 body

 2. místo            =          7 bodů                         5.místo =          3 body

 3. místo            =          5 bodů                         6.místo =          2 body

 Každé další umístění = 1 bod

 

Do celkového bodování budou jednomu družstvu započteny body za jednu trojici, dvě dvojice a dva jednotlivce z každého přeboru, nebo turnaje. Družstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul ? PŘEBORNÍK KRAJE 2012.

 

 

 

4.4 Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad

 

Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně vyplní a v elektronické podobě odešle do 48 hod.  pořádající oddíl na adresu předsedy komise mládeže: viedfr@seznam.cz Upozornění: Pokud  pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou dokumentaci k proplácení náležitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i cestovní náklady poškozeným družstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy

 

( vedoucí + družstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu. Řídící orgán soutěže v tomto případě stanoví termín pro splnění tohoto provinění. V opačném případě bude proviněnému oddílu/pořadateli zastavená soutěžní činnost! Řídící orgán soutěže doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení možných námitek.

 

 

 

4.5 Náklady

 

Viz čl. 3.2.11 tohoto Zpravodaje.

 

Do formuláře cestovních náhrad uvádět:

 

Přebor/turnaj trojic: vedoucí + tři hráči

 

Přebor/turnaj dvojic: vedoucí + dva hráči

 

Turnaj jednotlivců: vedoucí + jednotlivec 


Soutěž dorostu

 

Znění odstavce f) Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 2012 platnost 1.1.2012:

 

Ligová družstva mužů, která nemají zařazená do dlouhodobé ligové soutěže družstev dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost zařadit jedno družstvo do dlouhodobé soutěže žen, dorostu nebo žactva pořádané KNS/ONS. V případě, že se této soutěže dané  družstvo žen, dorostu nebo žactva nezúčastní, nebo ji nedokončí, je družstvo mužů z ligové soutěže  vyloučeno.  Každá soutěž hraná turnajově musí  obsahovat minimálně  seriál  7  turnajů hraných v různých dnech v tomto minimálním složení : 3 x  turnaj trojic, 3 x turnaj dvojic a 1 x turnaj  singlů. Povinná účast družstva žen, dorostu nebo  žactva  v této soutěži se stanovuje minimálně na 5 turnajů dle  rozpisu vydaného příslušným KNS/ONS. Při celkovém počtu účastí družstva žen, dorostu nebo žactva na turnajích  nižším než 5 je družstvo ze soutěže  vyloučeno.

 

Rozhodnutí VV KNS:

 

Systém soutěží mládeže proběhne turnajovým způsobem. Celkem sedm akcí  dorostu i žáků hraných v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. Sloučení společně do jednoho termínu pro žáky a dorost proběhne u dvou turnajů trojic a jednoho turnaje jednotlivců. Body budou započteny ze všech turnajů.

 

Pro přihlášená družstva v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů Rozpisu KNS a to jak v kategorii dorostu, tak i žáků! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOROST

Rozpis soutěže KNS 2011

 

Hraje se dle všeobecných ustanovení platných pro soutěž mužů s tímto upřesněním:

 

Systém soutěže

Turnajovým způsobem. Celkem šest akcí z toho KP dvojic a trojic. Pro přihlášená družstva v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná účast mládeže na všech akcích. Turnaj jednotlivců není povinný, ale body z jeho výsledků budou započteny. Dva dopady v soutěži dvojic a trojic.

 

Podmínky účasti

Účast družstev je omezena pouze věkem soutěžících a v dorosteneckých soutěžích mohou startovat pouze hráči narozeni v r. 1992 a mladší. Trojici i dvojici musí tvořit výhradně hráči jednoho družstva ( při nesplnění této podmínky nemá družstvo nárok na zisk bodů za umístění a rovněž mu není započtena účast na tomto turnaji ).

 

Bodování jednotlivých akcí, vítěz

1. místo            =          9 bodů                         4.místo =          4 body

2. místo            =          7 bodů                         5.místo =          3 body

3. místo            =          5 bodů                         6.místo =          2 body

Každé další umístění = 1 bod

 

Do celkového bodování budou jednomu družstvu započteny body za jednu trojici, dvě dvojice a dva jednotlivce z každého přeboru, nebo turnaje.

Družstvo se ziskem největšího počtu bodů získá titul ? PŘEBORNÍK KRAJE 2011 s právem účasti v kvalifikaci o postup do dorostenecké ligy 2012.

 

Výsledkové listiny a dokumentace cestovních náhrad

Kompletní formuláře výsledkových listin a vyúčtování cestovních náhrad řádně vyplní a v elektronické podobě odešle do 48 hod.  pořádající oddíl na adresu předsedy komise mládeže: viedfr@seznam.cz Upozornění: Pokud  pořádající oddíl nezašle úplnou předepsanou dokumentaci k proplácení náležitostí z akce, je povinen uhradit kromě stanovené pokuty i cestovní náklady poškozeným družstvům ve výši platných tarifů veřejné hromadné dopravy ( vedoucí + družstvo/ jednotlivec ), které stanoví hospodář svazu. Řídící orgán soutěže v tomto případě stanoví termín pro splnění tohoto provinění. V jiném případě bude proviněnému oddílu/pořadateli zastavená soutěžní činnost! Řídící orgán soutěže doporučuje pořadatelům archivací originálů veškeré dokumentace z těchto akcí pro případ řešení možných námitek

Sezóna: